Ouderdom

Duizeligheid bij ouderen uit zich vaak in een licht gevoel in het hoofd of onzekerheid bij staan en lopen. 
Daarbij kan verminderde spierkracht of lichamelijke conditie een hogere mate van evenwichtsverlies geven.  

Er zijn verschillende oorzaken voor  duizeligheid bij ouderen, waarvoor verschillende therapieën vereist worden: 
  • Orthostatische klachten. Dit is kortdurende duizeligheid na opkomen uit bed of opstaan uit de stoel. Dit is meestal het gevolg van een plotselinge bloeddrukdaling waardoor er even te weinig bloed naar de hersenen stroomt. 
  • Aanvalsgewijze Positieafhankelijke Draaiduizeligheid. Er is echter ook een groep ouderen die een vorm van draaiduizeligheid ervaart. Het percentage ouderen dat wel eens draaiduizeligheid heeft en/of een gevoel van wegraken wordt door het Apeldoorns duizeligheidscentrum geschat op 25-35 %. Dit komt doordat de oorsteentjes die in het evenwichtsorgaan aanwezig zijn, op een plaats terecht zijn gekomen waar ze niet horen. (zie BPPD) 
  • Verminderde spierkracht of verminderde lichamelijke conditie kan bij ouderen een verlies van evenwicht geven, al dan niet gepaard met een gevoel van duizeligheid. 
  • Spanningen en angst kunnen een licht gevoel in het hoofd geven. Ook door somberheid of vermoeidheid kunt u zich duizelig of zweverig voelen.Als er sprake is van angst om te vallen kan dit ook allerlei klachten geven: een beklemmend gevoel, misselijkheid, hartkloppingen, tintelingen, snel en oppervlakkig ademen (hyperventilatie), hoofdpijn en duizeligheid. Van de duizeligheid kunt u weer angstig worden. Zo kunnen duizeligheid en angst elkaar versterken. 
  • Slechtziendheid. Wanneer u hier last van heeft, is het moeilijker om het evenwicht te bewaren. 
  • Hartklachten kunnen bij inspanning klachten geven. 
  • Medicijnen kunnen duizeligheid veroorzaken, bijvoorbeeld plaspillen, bloeddrukpillen, kalmeringstabletten, sommige antidepressiva, sommige pijnstillers en sommige antibiotica, medicijnen tegen hoge bloeddruk en niet te vergeten oogdruppels of gel voor uw ogen. 
Aanmelden
Als u zich telefonisch aanmeldt, zullen wij navragen welke vorm van duizeligheid u heeft en wanneer u er last van heeft. 
Indien sprake lijkt te zijn van draaiduizeligheid en we vermoeden dat er kristallen in het evenwichtsorgaan zitten, kan het gezien de leeftijd en/of omstandigheden voor u van belang zijn dat wij u thuis onderzoeken en behandelen. (zie bij ). 
Het is  wel nodig dat een huisarts of verwijzend specialist  een verwijzing uitschrijft waarop  vermeld staat, dat behandeling aan huis noodzakelijk is. 
 
Onderzoek 
Afhankelijk van wat u vertelt over uw duizeligheidsklachten, onderzoeken wij het evenwichtsorgaan, de oogmotoriek, de nek, de spierkracht van de benen en het evenwicht. 
 
Therapie
Bij behandeling van draaiduizeligheid worden de oorsteentjes weer op hun plek terug gebracht.
Deze behandeling kan  aangevuld worden met: 
  • Oog-, hoofd-,  en lichaamsbewegingen die door gewenning de duizeligheidsklachten doen afnemen. 
  • Oogoefeningen om de verstoorde reflex tussen ogen en evenwichtsorgaan te herstellen.- Evenwichtstraining, waaronder oefeningen tijdens staan en lopen. 
Als de  duizeligheid en evenwichtsstoornissen te maken hebben met de nek, ademhaling of de spiercoördinatie van de benen,krijgt u de volgende behandelingen:-balans- en evenwichtsoefeningen tijdens staan en lopen.-ademregulatie tijdens inspanning.- nekstabiliteit en/of nekbewegelijkheid in combinatie met oog-oefeningen.- versterkende oefeningen voor uw beenspieren. 
 
Verwachting
De draaiduizeligheid veroorzaakt door kristallen in het evenwichtsorgaan kan met 1-3 behandelingen verholpen worden. Overige revalidatie van evenwicht en balans vraagt ongeveer 3 tot 6 maanden begeleiding.