Evenwichtsorganen

73 Evenwichtsorgaan2Wanneer het evenwichtsorgaan of de evenwichtsorganen niet goed functioneren, kan dit leiden tot hinderlijke evenwichtsstoornissen of duizeligheid. Deze aandoeningengaan meestal gepaard met draaiduizeligheid, kortdurend tot meer dan 24 uur durend.  
Oorzaken hiervan kunnen zijn:
  • Ontsteking van het evenwichtsorgaan: In het acute stadium heftige draaiduizeligheid, misselijkheid en braken. Dit kan uren tot dagen  duren en gaat gepaard met forse balansstoornissen.
  • Ziekte van Meniëre: spontane aanvallen van draaiduizeligheid gepaard gaand met oorklachten.
  • Migraine: Hoofdpijn in combinatie met  houdingsafhankelijke heftige draaiduizeligheid of dagen lang een licht gevoel in het hoofd. 
  • Duizeligheid na een operatie aan het middenoor of binnenoor 
Door een niet goed functionerend evenwichtsorgaan  kunnen naast de genoemde draaiduizeligheid ook restklachten optreden, zoals een licht zweverig, onzeker gevoel, een verstoord evenwicht, valneigingen, onzeker lopen in het donker of klachtentoename in drukke omgevingen.Ook kan een verstoorde reflex tussen ogen en evenwichtsorgaan bewegende beelden geven tijdens lopen, autorijden of snelle bewegingen van het hoofd. 
 
EvenwichtsorgaanVestibulaire revalidatie
Revalidatie van het evenwicht bestaat uit oefenprogramma's die gericht zijn op het verminderen van duizeligheidsklachten en het verbeteren van uw evenwicht.
De oefenmethodes kunnen de onjuiste informatie vanuit het evenwichtsorgaan compenseren door de samenwerking van ogen, evenwichtsorgaan, nek- en beenspieren te trainen. Daardoor wordt het proces van het herstel van het evenwichtsgevoel in het hoofd en lichaam versnelt. 
Afhankelijk van het onderzoek van de KNO-arts en het onderzoek dat in de praktijk plaatsvindt, wordt er een persoonlijk plan opgesteld om de klachten die u ervaart te verminderen of te hanteren.  
Onder begeleiding van een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten worden verschillende oefenprogramma's met u doorgenomen: 
  • Oefentherapie bestaande uit oog-hoofd- en lichaamsbewegingen die door gewenning de duizeligheidheidsklachten doen afnemen.
  • Oogoefeningen die bestaan uit herhaalde bewegingen van hoofd en ogen, waardoor de verstoorde reflex tussen ogen en evenwichtsorgaan zich kan herstellen.
  • Evenwichtstraining, waarbij met behulp van loop-balanstraining of visuele feedback op een beeldscherm  de verloren functie van het evenwichtsorgaan  vervangen wordt. Hierover leest u meer onder de knop Evenwichtstherapie. 
Verwachting
U kunt verwachten dat er door de therapie een geleidelijke herstel optreedt zoals:
  • Vermindering van duizeligheid en visuele symptomen
  • Verbetering van balans en loopfunctie
  • Verbetering van uw activiteiten binnenshuis, werkzaamheden en sport. 
Als resultaat van de revalidatie kunt u tijdens bewegen beter het evenwicht bewaren.