Benigne Paroxismale Positieafhankelijke Duizeligheid

74 Bppd 2BPPD is een vorm van duizeligheid waarbij u het gevoel hebt dat de wereld om u heen draait terwijl u zelf stil staat. Dit komt doordat de oorsteentjes die in het evenwichtsorgaan aanwezig zijn, op een plaats terecht zijn gekomen waar ze niet horen. 
De steentjes kunnen terecht gekomen zijn in een van de drie half-cirkelvormige kanalen, meestal het achterste of horizontale kanaal. 
De duizeligheidsklachten komen vaak voor als u zich omdraait in bed, overeind komt uit bed, naar boven kijkt of als u naar beneden moet kijken als u de trap af gaat of als u bukt. De ervaren duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut. Vandaar dat er gesproken wordt over een Goedaardige Aanvalsgewijze Positieafhankelijke Duizeligheid.
 
De klassieke test om de diagnose van BPPD van het verticale kanaal vast te stellen is de Dix-Hallpike manoeuvre. Hierbij wordt de patiënt op de onderzoekstafel van een zittende positie naar een liggende positie gebracht, met het hoofd afhangend, waarbij de onderzoeker het hoofd 45 graden gedraaid houdt.

Als er inderdaad sprake is van een BPPD zal de test gepaard gaan met een kortdurende draaisensatie, gepaard met snelle oogbewegingen. De test kan vervolgens direct gevolgd worden door de behandeling die bestaat uit de bevrijdingsmanoeuvre.
Indien deze test negatief is wordt met het horizontale kanaal getest.  
 
Behandeling van BPPD
Afhankelijk van de plek van de oorsteentjes terecht gekomen zijn, kunnen verschillende behandelmethoden, waaronder de Epley manoeuvre of Barbecue Roll, uitgevoerd worden om de oorsteentjes weer terug op hun plek te brengen. 
 
Verwachting
Een goede behandeling is snel effectief, zodat met 1- 3 behandelingen de draaiduizeligheid opgeheven kan worden. Indien nodig zullen er oefeningen voor thuis gegeven worden. De therapeuten in onze praktijk zijn allen ervaren in het uitvoeren van deze behandelmethode. Het is wel verstandig dat iemand u naar de eerste afspraak in de praktijk brengt en haalt omdat u na afloop wat duizelig kunt zijn.