Psychosomatische fysiotherapie algemene informatie

De psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten.
Door een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting kunnen klachten ontstaan. Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde gebeurtenissen, of in relatie staan tot de omgeving. 
Het kan gaan om:
 • emotionele gebeurtenissen
 • relationele problemen
 • verlies van dierbaren
 • ernstige ziekteprocessen
 • hoog ervaren werkdruk
 • conflicten 
De eerste lichamelijke signalen worden dikwijls genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. 
Wanneer de psychische belasting langere tijd aanhoudt, kan dit u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand afneemt en diverse klachten kunnen ontstaan. Deze klachten kunnen zich zowel lichamelijk als psychisch uiten.  
 
Lichamelijke klachten:
 • vermoeidheid
 • spier- en gewrichtspijn
 • benauwdheid
 • druk op de borst
 • hartkloppingen
 • duizeligheid
 • maag- en buikklachten
 • verlaagde weerstand
 • langdurige onbegrepen pijnklachten
Psychische klachten:
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • lusteloos zijn
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • slecht slapen of te veel slapen
 • somber zijn, veel piekeren
 • angstig en onzeker zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik 
 • geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan  
Kortom, u bent uit balans. 
 
Hoe komt u weer in balans
De psychosomatisch  fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.
De intake bestaat uit een aanvangsgesprek, gericht op het vinden van de relatie tussen lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Vragenlijsten kunnen helpen om duidelijkheid te krijgen of uw klachten samenhangen met stress, angst, depressie of door emotionele of psychische factoren.
Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een behandelplan opgesteld. 
 
Het doel van de therapie kan zijn:
 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als emotioneel.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het fysieke functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt. 
Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet in het herstel en veranderingsproces 
 
Samenwerking met deskundigen 
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen zoals de verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts of andere disciplines. 
Uiteraard horen hierbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandelplannen vergroot de kans op sneller herstel. Meer informatie vindt u op de website van de NFP.