Orofaciale fysiotherapie algemene informatie

De Orofaciaal Fysiotherapeut is specialist op het gebied van spieren en gewrichten in het hoofd, het kauwstelsel, de nek en het halsgebied.
Deze specialisatie heeft zich ontwikkeld vanuit de kaakfysiotherapie. Daarom wordt de orofaciaal fysiotherapeut ook wel kaakfysiotherapeut genoemd. 
De kaakfysiotherapeut heeft zich niet alleen geschoold in het kauwstelsel en tandheelkundige aspecten, maar is vervolgens uitgebreid geschoold in het behandelen van hoofdpijn, specifieke problemen in het nek- en halsgebied, aangezichtsverlamming, specifieke zenuwaandoeningen in het hoofd-, kaak- en halsgebied alsmede behandeling ten gevolge van kanker in het mond-, kaak- en halsgebied. 

In onze praktijk zijn Ans van Noord en Bart Zwaneveld gespecialiseerd in de orofaciale fysiotherapie, waarvoor zij geregistreerd zijn bij het CKR (Centraal Kwaliteits Register), NVOF (Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie en Register Mimetherapeuten.
Behandeling vindt plaats in samenwerking met huisartsen, tandartsen, tandarts-gnathologen, orthodontisten, kaakchirurgen, KNO-artsen en neurologen.
Ook kunt u zich aanmelden zonder verwijzing voor een eerste screening en/of consult.
Voor de volgende klachten kunt u voor Orofaciale Fysiotherapie terecht:
  • Aangezichtspijn
  • Aangezichtsverlamming
  • Hoofdpijn
  • Kaakgewrichtsproblemen
  • Onbegrepen oorklachten of tinnitus
  • Nek-en halsproblemen
  • Klachten na operaties aan de kaak, de mond of het halsgebied. 
Werkwijze orofaciaal fysiotherapeut
De orofaciaal fysiotherapeut start met een vraaggesprek en een onderzoek van het hoofd, kauwstelsel en het hals-nekgebied.
Na het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden voor therapie met u doorgenomen.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling bestaat uit uitleg, en gerichte adviezen. Vervolgens kan de therapie bestaan uit aangepaste oefenvormen en zo nodig mobiliserende technieken.
Bij aanvang en het einde van de behandeling worden vragenlijsten gehanteerd om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald 
Voor meer specifieke informatie verwijzen wij u naar de volgende informatieknoppen op deze website.
Voor overige informatie zie kunt u terecht op de site van de NVOF