Duizeligheidstherapie algemene informatie

Duizeligheid Ansvannoord 1024Duizeligheid is het gevoel dat beleefd wordt wanneer de relatie tot de ruimte om je heen verstoord is. 
Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig van de volgende systemen: 
  • De evenwichtsorganen: Dit orgaan is gelegen in het binnenoor en is gevoelig voor bewegingen van het hoofd, de snelheid waarmee wij bewegen en de stand van ons hoofd ten opzichte van de zwaartekracht.
  • De ogen: Hierdoor krijgen we informatie waar de horizon is en dus waar de zwaartekracht zich bevindt. Daarom is het moeilijker is om de balans te bewaren tijdens lopen of stilstaan als de ogen gesloten zijn.
  • Spiergevoel: Onze spieren kunnen 'voelen' hoeveel onze gewrichten belast worden. Onze nek- en beenspieren zijn hierbij het meest actief om ons evenwicht en balans in de ruimte te bewaren. 
De signalen van de evenwichtsorganen, de ogen en het spiergevoel worden verwerkt in de hersenen. Vanuit de hersenen worden dan prikkels teruggestuurd naar de spieren om onze houding aan te passen of het evenwicht te bewaren.
Als er een verschil is in de waarnemingen van ons lichaam ten opzichte van de verwerking in onze hersenen kan een gevoel van duizeligheid en/of evenwichtsverlies ontstaan. Afhankelijk van verstoring in het evenwichtsorgaan of verstoring van de interactie met de oogspieren of nek en beenspieren ontstaan verschillende vormen van duizeligheid. Het is mogelijk de verschillende interactie tussen evenwichtsorganen, ogen, spiergevoel en onze hersenen te onderzoeken.
Onder de andere 'koppen' kunt u hierover verder lezen: Evenwichtsorganen, BPPD, Nek en duizeligheid Ook andere oorzaken kunnen een licht gevoel in het hoofd geven of het gevoel flauw te vallen, zoals hyperventilatie, angst, depressie, lage bloeddruk, hartfunctieproblemen of medicatie.