MS

De precieze oorzaak is onbekend. Wel weet men dat de stof myeline wat de isolatielaag rondom de zenuwen in het centraal zenuwstelsel (CZ) vormt een belangrijk rol speelt. Deze laag zorgt ervoor dat zenuwen prikkels snel en efficient worden doorgegeven. Bij MS geeft het immuunsysteem een abnormale sterke reactie op de myeline. Hierdoor wordt de myeline afgebroken en kunnen de zenuwen de prikkels niet goed doorgegeven. Tevens zijn er verlies van cellen in de hersenen welke verantwoordelijk zijn voor myeline. Dit zorgt ervoor dat myelinelaag rondom de zenuw dunner wordt en zelfs verloren kan gaan. De cellen in het CZ proberen de schade aan de myelinelaag te herstellen en in het begin van MS lukt dit, maar naar verloop van tijd raken de cellen uitgeput en is er minder herstel mogelijk. Er ontstaan littekens of 'plaques' die hard aanvoelen. Wat verwijst naar de naam Multiple Sclerose: harde plekken op meerde plaatsen.

Symptomen zijn zeer wisselend (afhankelijk in welke zenuwbaan de myelinelaag beschadigd is). Veel voorkomende verschijnselen:

  • Slecht zien, tintelingen, krachtverlies, evenwichtsstoornissen, problemen met plassen, moeheid, stoelgang.
  • Lichte stoornissen van het geheugen en het denken

De verschijnselen komen in aanvallen, omdat een beschadiging van de myeline in korte tijd ontstaat, maar het lichaam tijd nodig heeft om de beschadiging te herstellen. De aanvallen noemt men 'relapses' of 'schubs', herstelfase 'remitting' phase. Na verloop van tijd heeft het lichaam steeds meer moeite om de myelinelaag te herstellen, hierdoor nemen de verschijnselen toe zonder herstel.

Genezing van MS is niet mogelijk, wel kan de duur van de aanvallen worden verkort (via prednison meestal via een infuus) en een aantal medicijnen kunnen de kans op nieuwe aanvallen en het ontstaan van invaliditeit iets verminderen. Ook zijn er medicijnen die de symptomen van MS kunnen verzachten, bijvoorbeeld middelen tegen spasticiteit. Niet alleen medicatie is belangrijk maar ook hebben patiënten baat bij behandelingen door de fysiotherapeut (soms in combinatie met de ergotherapeut en logopedist)