Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen.
De oorzaak van de Parkinson is een tekort aan de chemische stof 'opamine' in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van
dopamineproducerende zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra).

De klachten kunnen uiteenlopend zijn en dat maakt Parkinson ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde. Vaak treden aan het begin van de ziekte één of meerdere symptomen op aan 1 kant van het lichaam. Voorbeelden van symptomen die op kunnen treden zijn;

  • trillen (tremor) van handen, benen, kin of tong.
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit) Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met het starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Houding en evenwichtsproblemen en soms toename van valincidenten.
  • Vast plakken van de voeten op de grond 'bevriezen' (freezing).

Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige.

Daarnaast zijn er nog een breed scala van andere klachten zoals slaapproblemen, obstipatie, trager denken, stemmingsproblemen en ontremming. Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd.

Al deze symptomen treden lang niet altijd bij iedere patiënt op. Daarnaast verschilt de ernst van de klacht en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogenaamde a-typische parkinsonisme.

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. De symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

  1. Ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG)
  2. Slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme)
  3. Gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteuze parkinsonisme)
  4. Blootstelling aan giftige stoffen in de leef- en/of werkomgeving) (toxische parkinsonisme)

Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die u ervaart. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en Parkinsonverpleegkundigen) die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is, waarbij er een nauwe samenwerking is met de betrokken disciplines, neurologen en Parkinsonverpleegkundigen in deze regio. Als zorgverlener zijn Hélène Krijger en Krista Kuijpers speciaal geschoold in het behandelen van  Parkinsonpatiënten en patiënten met atypische Parkinsonismen. De behandelingen kunnen zowel aan huis als in de praktijk plaats vinden.