Valpreventie

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen kunnen een verhoogd risico lopen om te vallen. Als daar aanleiding voor  is wordt in een kort onderzoek door ons, thuiszorg of praktijkondersteuner nagegaan  of u al eens eerder gevallen bent of problemen heeft met u zelfstandigheid binnenshuis en buitenshuis. 
 
Onderzoek
Met behulp van enkele testen kunnen wij nagaan of sprake is van een verminderde balans, evenwichtsprobleem of spierkracht. Andere factoren die besproken zullen worden zijn veranderingen in het gezichtsvermogen, de medicatie en de risicofactoren in en rondom het huis. Daarvoor kan het van belang zijn dat ook de huisarts of praktijkondersteuner, optometrist of ergotherapeut geconsulteerd wordt.  

Behandeling
In eerste instantie is het van belang dat u zich bewust wordt van het risico van vallen en wat voor voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Dat kunnen aanpassingen in en rondom het huis betreffen, controle bij de oogarts of medicatie bespreking met uw huisarts.
Wij bieden individuele beweegprogramma's gericht op balans, spierkracht en mobiliteit. Daarvoor is het noodzakelijk het oefenprogramma af te stemmen op uw belastbaarheid.  
Persoonlijke aandacht en begeleiding helpen u daadwerkelijk gewoonten te veranderen en de voorgeschreven activiteiten vol te houden. Begeleiding kan bestaan uit wekelijkse afspraken in de eerste maand, met daarna een vervolgconsult na 1 maand, na 3 maanden en 6 maanden.  
In de naaste toekomst hopen wij de training voor valpreventie ook in groepsverband te kunnen aanbieden. Voor actuele informatie kunt u contact op nemen met de praktijk. 

Verwachting
Een goed gecombineerde aanpak van de gesignaleerde valrisico's zal de kans op vallen verkleinen en angst voor vallen verminderen.  Door een verbeterde balans, evenwicht en spierconditie kunt u weer meer uw dagelijkse activiteiten verrichten.