Thuiszorg fysiotherapie algemene informatie

De Fysiotherapeut gespecialiseerd in de Thuiszorg heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen in de thuissituatie. 
Veranderingen in gezondheid maken thuis wonen niet meer zo vanzelfsprekend. Er kunnen lichamelijke klachten ontstaan waardoor bewegen problemen gaat geven. Bewegen in huis en het uitvoeren  van alledaagse activiteiten worden moeilijk. Het wordt lastiger voor uzelf te zorgen en de kans op vallen neemt toe.
Een goede aanpak is belangrijk om zo lang mogelijk op een comfortabele manier thuis te kunnen blijven wonen. Thuiszorg Fysiotherapie kan u hierbij helpen.  
 
Wanneer Thuiszorg Fysiotherapie
De thuiszorgfysiotherapeut is er voor alle mensen die door ziekte of omstandigheden zorg aan huis nodig hebben om beter te kunnen functioneren. Specifiek gaat het dan met name om:
  • kwetsbare ouderen 
  • revalidatie na  ziekenhuis opname  
  • chronisch zieken
  • palliatieve of terminale zorg 
Onderzoek
Uw hulpvraag staat  centraal. Een onderzoek brengt  uw gezondheid, ziekte, mogelijkheden en beperkingen in beeld. Ook wordt gesproken of u hulp heeft van een naaste, familie, hulpverleners of thuiszorgorganisaties.  
 
De behandeling van de Thuiszorg Fysiotherapeut
Afhankelijk van de hulpvraag en de thuissituatie kan de Thuiszorg Fysiotherapeut  u helpen om:
  • zelfstandig en veilig thuis te blijven wonen  
  • ondanks ziekte toch optimaal te bewegen
  • pijn te verlichten 
Samenwerking in de Geïntegreerde Thuiszorg
Om als Thuiszorg Fysiotherapeut zo effectief mogelijk te werken wordt vaak in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut en huisarts.  
Door samen te werken kan de zorg voor de thuiswondende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten beter op elkaar afgestemd worden voor een optimaal zorgproces waarin de patiënt centraal staat. 
 
Vergoeding
Fysiotherapie in de thuiszorg valt onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraars als de reguliere fysiotherapie. Dit betekent dat men voor deze vorm van fysiotherapie meestal aanvullend verzekerd moet zijn. Indien sprake is van een chronische aandoening, wordt vanaf de 21 ste behandeling de therapie uit de basisverzekering vergoedt.
Voor de behandeling aan huis is een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk 
De geregistreerde Thuiszorg Fysiotherapeut is aangesloten bij de  Vereniging Platform voor ThuisZorg Therapie