Brinkhove-Zeist mei 2020


12 mei 2020 : 06:05

Geschreven door: AvanNoord


Ans van Noord Fysiotherapeuten-Specialisten,

Geachte heer, mevrouw, beste patiënt,

We hebben toestemming om de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs weer op te schalen.

Uitgangspunten richtlijnen RIVM, KNGF

 • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, op basis van een professionele afweging door de zorgverlener.
 • Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering aangepast is aan de regels van de overheid, de 1,5 m afstandsregel en wanneer het algemeen hygiëneprotocol wordt toegepast.

Veiligheid en Bescherming
Hiervoor hebben wij voorbereidingen getroffen om besmettingsrisico’s te beperken en u met de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ook de beste zorg en service bieden.

Praktijk niet bezoeken
Het beleid dat wij volgen is dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan wij met grote zekerheid weten dat zij gezond zijn. U wordt gevraagd de praktijk niet te bezoeken indien u een van de onderstaande vragen positief beantwoordt:

 • Heeft u of hebben uw huisgenoten/gezinsleden nu Covid19?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot in de afgelopen 14 dagen Covid19 vastgesteld?
 • Heeft u of uw huisgenoten één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, kortademigheid, koorts (hoger dan 38 ⁰C), maagdarmklachten?
 • Woont u in een woonzorg-instelling?
 • Komt u in aanmerking komt voor de jaarlijkse griep-prik?

Neem bij twijfel contact op met de praktijk. Wij kunnen u door middel van een zorgvuldige triage adviseren.

De Zorg die wij u op dit moment kunnen leveren om veilig en verantwoord op te schalen is als volgt:

Urgente Zorg, Noodzakelijke Zorg en Reguliere Zorg
Binnen de ruimte van de huidige richtlijnen kunnen wij u in de praktijk behandelen.
Voor het hervatten van zorg van de praktijk zullen wij starten wij met aangepaste agenda’s. Om het verkeer in de wachtkamer te beperken wordt er tijd tussen de afspraken gepland en wij werken niet met een volledige kamerbezetting.

Daarvoor zullen wij onze werkzaamheden over verschillende dagen verdelen. Bij het maken van een afspraak zult u vernemen op welke dagen uw behandelaar aanwezig is.

Zorg op afstand
Onder de huidige omstandigheden kunnen wij u een consult op afstand aanbieden, telefonisch en/of via ons E-health-programma Physitrack.
Zorgverzekeraars Nederland hebben toestemming verleend Zorg op Afstand te vergoeden. Neemt u voor een consult svp per mail contact op met uw behandelaar.

Extra maatregelen
Wij vragen u alle aanwijzingen van ons team op te volgen en onze maatregelen zo goed mogelijk na te leven:

 • Bezoek de praktijk alleen als u goed gezond bent
 • Wij verzoeken u maximaal 5 minuten voor de aanvang van de afspraak aanwezig te zijn
 • Bezoek de praktijk zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding.
 • Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor mensen met een beperking. Zij mogen maximaal 1 begeleider meenemen;
 • Houdt zoveel mogelijk (minstens 1.5 meter) afstand van de fysiotherapeuten en andere patiënten in onze praktijk buiten de behandelkamer;
 • Bij binnenkomst wordt u verzocht uw handen te desinfecteren met handalcohol;
 • Neemt u een eigen schone grote badhanddoek + normale handdoek mee voor op de behandelbank.
 • Verlaat na de behandeling direct de praktijk via de buitendeur.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Ans van Noord
Bart Zwaneveld
Hélène Krijger
Krista Kuijpers